Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Αμες δε γεσόμεθα, πολλώ κάρρονες" (εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροί σας)


Αγαπητοί φίλοι.
Ευρισκόμενος για κάμποσους μήνες μακρυά από το… "κλεινόν άστυ" παρακολουθώ 
με ενδιαφέρον και συμμερίζομαι απόλυτα τη θέση τών… αγανακτισμένων συμπολι-
τών μου οι οποίοι, επί δεκαετίες, ευρισκόμενοι στον θάλαμο τής κοινωνικής θερα-
πείας, δέχτηκαν απαράδεκτες… "φαρμακευτικές" αγωγές από τους πολιτικούς που 
φρόντισαν με πολλή επιμέλεια και με κάθε τρόπο να δηλητηριάσουν όχι μόνο το πο-
λιτικο-οικονομικό γίγνεσθαι τής πατρίδας μας, αλλά και τον κοινωνικό της χαρα-
κτήρα που όπως είναι γνωστό συντίθεται από τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις.
'Ετσι, για χρόνια τώρα, άκουσα και ακούω, από τα χείλη τόσο τών κομματαρχών 
τού δικομματισμού όσο και από τα χείλη τών εκπροσώπων τής δήθεν προοδευτικής 
αριστεράς να επικεντρώνουν τα βέλη τών… "αγώνων" και τών προσπαθειών τους 
ενάντια στην οικονομική κρίση προτείνοντας ο καθένας τη δική του… "φαρμακευτι-
κή" αγωγή και οι οποίες, κάθε άλλο παρά, είναι ικανές να παράσχουν ριζική θερα-
πεία.
Η προσοχή όλων έχει επικεντρωθεί στην εξυγίανση τής πολιτικο-οικονομικής κατά-
στασης (δεν αρνούμαι την πραγματικότητα αυτή), αλλά κανείς δεν λέει κουβέντα για 
την άλλη πλευρά τού νομίσματος που είναι εξίσου σημαντική και αναγκαία.
Πρόκειται για τη χρόνια κατάπτωση τών αρχών, τών αξιών και τού ηθικού δυναμι-
κού που κάθε κοινωνία πρέπει να διαθέτει αν θέλει να δει άσπρη μέρα, διαφορετικά 
κάθε προσπάθεια, όσο καλοπροαίρετη και τίμια και αν είναι τελικά δεν θα αποδώσει 
καρπούς εξ' αιτίας τής έλλειψης αυτής.  
Ας μην αυταπατώμεθα, λοιπόν.  Καμιά ουσιαστική αλλαγή δεν πρόκειται να πραγμα-
τωθεί αν ο ασθενής, εν προκειμένω ο λαός, δεν συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει και ο 
ίδιος να κόψει πολλές… "κακές" συνήθειες (τηλεόραση, ωχαδερφισμό, καταναλωτισμό, 
κ. ά.) παρόμοιες μ' εκείνες που καλείται να αποβάλλει ένας αλκοολικός, ή ναρκομανής, 
κ. ά., προκειμένου να ξανάβρει την υγεία του.  Στο σημείο αυτό η κοινωνική και ηθική 
πολιτική που θα πρέπει να προωθήσουν τα διάφορα "μέτωπα αλλαγής" θα παίξει κα-
θοριστικό ρόλο.
Γι' αυτό έκρινα σκόπιμο να σας στείλω μερικά αποσπάσματα από σκέψεις γνωστών 
συμπατριωτών μας για να δείξω ότι αυτοί διέθεταν το… "κάτι" από το οποίο εμείς 
έχουμε αποκοπεί εδώ και πολλά χρόνια.
Αν με τον όρο "αλλαγή" εννούμε την αντικατάσταση τής σημερινής υπάρχουσας πολι-
τικής νομεκλατούρας, από μιαν άλλη καινούρια τού ιδίου… "φυράματος", τότε μια μα-
τιά στην πρόσφατη ιστορία τού τόπου μας είναι αρκετή για να μας δείξει ότι δεν υπά-
ρχει φως στην άκρη τού… τούνελ. 
Φιλικώτατα.
Νι Κάππα (Τορόντο)

Ἄγγλος ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλλος δύναται να εἶναι κοσμοπολίτης ἢ ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὄ,τιδηποτε . Ἔκαμε τὸ πατριωτικὸν χρέος του, ἔκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος να ἐπαγγέλλεται, χάριν πολυτελείας, τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ Γραικύλος τῆς σήμερον, ὅστις θέλει να κάμῃ δημοσία τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην, ὁμοιάζει μὲ νᾶνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον να φθάσῃ εἰς ὕψος καὶ φανῇ καὶ αὐτὸς γίγας. Τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος, τὸ δοῦλον, ἀλλ’ οὐδὲν ἧττον καὶ τὸ ἐλεύθερον, ἔχει καὶ θὰ ἔχῃ διὰ παντὸς ἀνάγκην τῆς θρησκείας του.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
"Λαμπριάτικος ψάλτης"

Είμαστε ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή, που κράτησε 
τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής 
και σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα που ο 
τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τρό-
φιμους ενός οικουμενικού πανδοχείου, θα την απαρνηθούμε
άραγε αυτή τη μνήμη; Θα το παραδεχτούμε τάχα να γί-
νουμε απόκληροι. (…)
Σβήνοντας κανείς ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σα 
να σβήνει κι ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.
Γιώργος Σεφέρης

Ἀρκεῖ εἰς ἀνθρωπος ζήλω πεπυρωμένος 
ὁλοκλῆρον διορθῶσαι δῆμον.
Ιωάννης Χρυσόστομος
  
«Απ’ όσο ξέρω, η Μικρασιατική Καταστροφή ήταν η μεγαλύτερη 
συμφορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 
Ποτέ άλλοτε δεν έγινε τόσο μεγάλη ομαδική σφαγή, ούτε κάηκαν 
τόσες πόλεις και χωριά.  
Μόνο οι γιαγιάδες και οι παππούδες διηγήθηκαν αυτά τα τραγικά
περιστατικά στα εγγόνια τους και τους έμαθαν τι σήμαινε ελλη-
νικός μικρασιατικός πολιτισμός. 
Δε θά 'πρεπε η πολιτεία να φροντίσει ώστε τα παιδιά μας να διδα-
χτούν στα σχολεία την αλήθεια γι’ αυτή τη μαύρη σελίδα μας; 
Να ξέρουν οι υπεύθυνοι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτή-
σουν γι’ αυτό στα νεαρά βλαστάρια μας, γιατί πρέπει ως λαός να
έχουμε ρίζες και παραδόσεις, και ειδικά εμείς οι Έλληνες, που η 
ιστορία μας ξεκινάει από αρχαιοτάτων χρόνων και υπήρξε τόσο 
καταλυτική για όλους τους συγχρόνους λαούς του κόσμου. 
Παπάδες που κρεμάστηκαν και μαρτύρησαν από τους Τούρκους
αγιοποιήθηκαν από την εκκλησία. Διαβάσαμε για τη ζωή και το
θάνατό τους σε κάποια βιβλία, όπως και τη ζωή και τον πολιτισμό 
των προσφύγων στις χαμένες πατρίδες. Αλλά το διαβάσαμε γιατί το 
θέλαμε κι όχι επειδή κάποιος φρόντισε να το μάθουμε στα σχολεία 
μας […]. Τα παιδιά μας μαθαίνουν τόσο λίγα πράγματα για τη 
σύγχρονη ιστορία μας, που είναι ντροπή για όλους μας»..
Γιαγιά Φιλιώ Χαϊδεμένου


Είναι ανόητος αυτός που περιφρονεί τις συνθήκες ζωής 
τής πατρίδας του, επαινεί τις ξένες συνήθειες και ευχαρι-
στιέται με το να μιμείται ξένους τρόπους. 
Ευριπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου