Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΕΠΑΝ-Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ »

Στην Αθήνα σήμερα στις  …….  Ιουνίου 2013  ,μεταξύ των  στο τέλος της πράξεως αυτής συμβαλλομένων ,συμφωνούνται και συνομολογούνται τα ακόλουθα .

Αρθρο 1.
ΙΔΡΥΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Συστήνεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που διέπεται από  τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού και τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 748 του Αστικού Κώδικα .Η Εταιρεία δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό ,έχει στόχους Κοινωφελείς, Μορφωτικούς ,Πολιτιστικούς και είναι ΜΗ Κυβερνητικό αυτόνομο νομικό πρόσωπο .
 Η Επωνυμία της εταιρείας είναι « ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠ.ΑΝ » .
 Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται  ……………………………., οδός ..........................αριθ……….. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία (50+1) ,μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα εντός  της Αττικής  καθώς και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε Ευρωπαϊκές χώρες.
Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της , χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.
 Η διάρκεια της εταιρείας  ορίζεται  εικοσαετής  (20 ετη) .Αρχίζει από σήμερα και  λήγει την …….Ιουνίου  2033 
Ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας δύναται να παραταθεί δια συμφωνητικού μεταξύ των υπαρχόντων εταίρων ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως .λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία (50+1)

Αρθρο 2
 ΣΚΟΠΟΙ
α) Η περάτωση άρτιων και ολοκληρωμένων μελετών που έχουν ήδη ξεκινήσει  από διετίας με αντικείμενο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τεκμηριώνονται με βάση την άριστη επιστημονική γνώση και εμπειρία των Ελλήνων επιστημόνων της χώρας και του αποδήμου Ελληνισμού και με σύμβουλο, γνώμονα και οδηγό την πολύτιμη ιστορική αλήθεια .
β)  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγκρότησης  του  αραγούς Πανεπιστημονικού  Μετώπου των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων όλων των επιστημών και ειδικοτήτων που θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενότητα του λαού, θα τον στηρίζει και θα τον προστατεύει με όπλα την επιστημονική αλήθεια και δικαιοσύνη .
γ) Η ανάκτηση της ανεξαρτησίας της χώρας και η συνταγματική κατοχύρωσή της .
δ) Η καταγγελία και η νομική προσφυγή σε ελληνικά και διεθνή δικαστήρια  των μνημονιακών  κυβερνήσεων  που με πρωτοφανή και πρωτόγνωρο τρόπο παραβίασαν  ακόμα και το υπάρχον ολιγαρχικό Σύνταγμα .
ε) Η Νομική άμυνα και προστασία του δοκιμαζομένου ελληνικού λαού. Ενδεικτικά:  για τις έκτακτες  φορολογίες , χαράτσια, κόκκινα δάνεια. Καταγγελία και δικαστική δίωξη κατά όλων των αποικιακών συμβάσεων και πωλήσεων του ΤΑΙΠΕΔ και των ληστρικών εταιριών τύπου ELDORADO. Δικαστική δίωξη για την ληστεία των χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων, της διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος, της λεηλασίας και της ληστείας των μισθών και των συντάξεων, που είναι πλέον κάτω από τα όρια της στοιχειώδους συντήρησης του ανθρώπου με αποτέλεσμα εξαθλίωση, πείνα και θάνατο. Αποκάλυψη όλων των οικονομικών σκανδάλων  και όλων των φορέων ή  προσώπων που ενεπλάκησαν.  Η συνδρομή για την διεκδίκηση των   πολεμικών  αποζημιώσεων  και  την επιστροφή του κατοχικού δανείου και όλων των οφειλών της Γερμανίας στο μόνο νόμιμο δικαιούχο, τον Ελληνικό λαό. Ειδικοί επιστήμονες της ΕΠΑΝ θα προσφέρουν ιστορικά, οικονομικά και ιατρικά επιχειρήματα  για την διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων ,συνεργαζόμενοι για τον σκοπό αυτό με κάθε άλλο φορέα που έχει τους ίδιους σκοπούς. 
στ) Η ιατρική ερμηνεία ,τεκμηρίωση και αποκάλυψη όλων των αιτιών και των λόγων της κατακόρυφης αύξησης της νοσηρότητας ,της θνητότητας και των αυτοκτονιών που προκλήθηκαν από τις μνημονιακές  κυβερνήσεις και η υποβολή των σχετικών ιατρικών εκθέσεων από ειδικούς ιατρούς πραγματογνώμονες.
 ζ) Η ιατρική αποκάλυψη, έκθεση και ανάλυση όλων των αιτιών και βλαπτικών παραγόντων για την νοσηρότητα και θνητότητα του ελληνικού πληθυσμού ,ιδιαίτερα την τριετία της οικονομικής κρίσης και εξαθλίωσης αλλά και για την θνητότητα και νοσηρότητα της τελευταίας τριακονταετίας. Νοσηρότητα λόγω βλαπτικών, τοξικών κι επικίνδυνων τροφίμων, του νερού και του αναπνεόμενου αέρα ,των υποβαθμισμένων συνθηκών διαβίωσης αλλά και κάθε άλλου παράγοντα . Νοσηρότητα από την αποδοχή και εφαρμογή του Διατροφικού Κώδικα (Codex Alimentarius), από το στρεσογόνο και νοσηρό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που δημιούργησε το πολιτικό σύστημα .
η’)  Η  μέγιστη συμβολή  στη δημιουργία ενός νέου Συντάγματος από τον Λαό για τον Λαό, που θα προκύψει κατόπιν Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης. Η καταγγελία και αναμόρφωση όλων εκείνων των άρθρων του Συντάγματος που προστατεύουν την ολιγαρχία, τη διαφθορά και την ασυδοσία, καταργούν την Λαϊκή κυριαρχία και επέτρεψαν την παραχώρηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας.  Η καταγγελία και νομική προσφυγή σε ελληνικά και διεθνή δικαστήρια κατά της πρωτοφανούς και πρωτόγνωρης παραβίασης του  υπάρχοντος Συντάγματος από τις μνημονιακές κυβερνήσεις .  Η ενημέρωση  του ελληνικού λαού  ότι το υπάρχον Σύνταγμα είναι ολιγαρχικό  και επιτρέπει την διαφθορά ,την ασυδοσία και την ατιμωρησία  ,ότι δεν προστατεύει την λαϊκή κυριαρχία και επιτρέπει την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας  και  ανεξαρτησίας  . Η συμβολή στην κατανόηση  ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέο Σύνταγμα από τον λαό για τον λαό ,που θα προκύψει αυτή τη φορά από συντακτική εθνοσυνέλευση   και δημοψήφισμα  .  Η παροχή ουσιαστικής επιστημονικής συνδρομής και τεχνογνωσίας  ώστε ο λαός μας να συμμετέχει αποφασιστικά ο ίδιος στη δημιουργία νέου Συντάγματος, που θα σημάνει ένα νέο ξεκίνημα  ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους  που θα διαγράψει μονομερώς τα δεσμά του χρέους, των δανειακών συμβάσεων , των μνημονίων ,των συμβάσεων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου  που είναι αντισυνταγματικά, παράνομα και προϊόντα διαφθοράς .
Ι). Η ενημέρωση του λαού για την άνευ όρων παράδοση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε αλλότρια συμφέροντα και την προδοσία του εθνικού μας νομίσματος που είχαν σαν αποτέλεσμα την οικονομική υποδούλωση των Ελλήνων.
Η επιστημονική συμβολή στην αναίρεση της συκοφαντίας που έχει επιβληθεί στον ελληνικό λαό ώστε ν’ανακτηθεί η αξιοπρέπεια του ‘Ελληνα που έχει τρωθεί βάναυσα.
ΙΙ). Η ενημέρωση του λαού για τον ρόλο των Τραπεζών στην οικονομική εξαθλίωση του λαού μας.
ΙΙΙ)  Την αποκάλυψη και την ενημέρωση του λαού πάνω στην ιστορική αλήθεια, που βεβηλώθηκε και λεηλατήθηκε από  τις παράνομες εξουσίες και το καθηγητικό κατεστημένο που παρερμήνευσε, παραποίησε, παραχάραξε και διαστρέβλωσε γλώσσα και ιστορία σκορπίζοντας έτσι διχασμούς, πολέμους και θάνατο. Την αποκάλυψη για τη στέρηση των νέων από την επιστημονική ανάλυση και γνώση των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών, της αρχαίας Ελληνικής σκέψης, παιδείας και πολιτισμού.


  ΑΡΘΡΟ  3 -   ΕΤΑΙΡΟΙ
Εταίροι  είναι  οι  υπογράφοντες  την  παρούσα ιδρυτική πράξη  . Οι εταίροι  είναι ενήλικες πολίτες ελληνικής καταγωγής ασχέτως τόπου κατοικίας που αποδέχονται και προσυπογράφουν  το  καταστατικό της  εταιρείας και  δεσμεύονται να  τηρούν τις αποφάσεις της και να προωθούν το  έργο της. Δεν  δύνανται  να γίνουν εταίροι  οι  διατελέσαντες  πολιτικοί  την παρελθούσα δεκαετία.
Οι εταίροι ευθύνονται μόνο  μέχρι του ποσού της  εισφοράς τους στην εταιρία.
Εγγραφή νέου μέλους (εταίρου) γίνεται μετά από  αίτησή του στην οποία αναγράφει ότι γνωρίζει και αποδέχεται το καταστατικό και τους σκοπούς  της εταιρείας και  μετά από πρόταση δύο εταίρων  η οποία εγκρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή  και αποκτά δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετά από έξη μήνες από την εγγραφή του.
Εταίρος  που με πράξεις ή παραλείψεις διαφωνεί ή  αποδοκιμάζει τις αρχές, θέσεις, σκοπούς  και  το καταστατικό της εταιρίας που προσυπέγραψε,  διαγράφεται  με  αιτιολογημένη απόφαση της  Συντονιστικής Επιτροπής. Οι διαγραφόμενοι μπορούν να ασκήσουν  ένσταση στην πρώτη Γενική  Συνέλευση η οποία και αποφασίζει οριστικά για το θέμα με απλή πλειοψηφία .
Η είσοδος  νέου εταίρου προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του .
 ΄Εξοδος εταίρου  επιτρέπεται .Εξερχόμενοι εταίροι αναλαμβάνουν το ποσό της εισφοράς τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημιά της εταιρείας.
  Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκποίηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής  καθώς  αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές , αδιαίρετο , ακληρονόμητο κα αμεταβίβαστο δικαίωμα .
 Απαγορεύεται  απολύτως  στους εταίρους και στα διοικητικά όργανα οποιαδήποτε συμφωνία για ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων  της Εταιρείας  με μορφή δανείου   ή οποιασδήποτε μορφής πιστώσεως καθώς και η  σύσταση οποιουδήποτε  εμπραγμάτου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής  ή της εταιρικής περιουσίας .Οποιαδήποτε τέτοια πράξη ,και αν ακόμα υποτεθεί ότι γίνει από τον Διαχειριστή  και τα λοιπά μέλη της ΣΕ αλλά και οποιονδήποτε εταίρο, είναι αυτοδικαίως άκυρη και ουδεμία έννομη συνέπεια επιφέρει για την εταιρεία και τους Εταίρους ,έχει δε ως συνέπεια για τον διενεργήσαντα αυτήν την άμεση διαγραφή του από την Εταιρεία και  την αναζήτησης  αποζημιώσεως σύμφωνα με τον νόμο .

 Αρθρο  4.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Σ.Ε.)  Είναι το ανώτατο όργανο Διοίκησης  αποτελούμενο από   επτά  (7) μέλη (Γενικός Διαχειριστής, Δύο Αναπληρωτές-  Γραμματέας –Ταμίας  -Μελη) τα οποία  έχουν θητεία τριών (3)  ετών  . Μετά τη λήξη της θητείας των ανωτέρω ,οι διάδοχοι τους αποφασίζονται με  εκλογή από την Γενική Συνέλευση μεταξύ των εταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, δηλ. όσους έχουν εγγραφεί πριν τουλάχιστον έξη  (6) μήνες πριν τις αρχαιρεσίες ,   με πλειοψηφία  των μισών πλέον ενός των εταίρων(50+1). .
 Εταίρος που διετέλεσε τρεις φορές μέλος της Σ.Ε  δεν  μπορεί να επανεκλεγεί. Για να εκλεγεί εταίρος μέλος της  Σ.Ε μετά την πρώτη τριετία ,πρέπει να έχει ήδη θητεία στην εταιρεία τριών ετών.  Τα  καθήκοντά  της ΣΕ είναι να διευθύνει εν γένει την εταιρεία, να διορίζει τον  Γενικό Διαχειριστή    και  δύο αναπληρωτές του,  να επιβλέπει τις δραστηριότητες  των Τμημάτων και  εθελοντών εταίρων-συνεργατών, να διατυπώνει οδηγίες για τις εργασίες τους και  να επιλαμβάνεται κάθε θέματος που έχει σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.  Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία   όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη της και  αποφάσεις της λαμβάνονται  έγκυρα  στην περίπτωση αυτή με πλειοψηφία   τεσσάρων από τα  παριστάμενα μέλη ,σε περίπτωση δε πλήρους απαρτίας ,με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε από τα επτά μέλη .
Ο Γενικός Διαχειριστής και προεδρεύων  της Συντονιστικής Επιτροπής εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ,ενώπιον του Δημοσίου, των Δικαστηρίων παντός βαθμού ,των Τραπεζών και έναντι φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλες τις μετ’αυτών σχέσεις της εταιρείας . Κατόπιν ειδικής για το συγκεκριμένο θέμα απόφασης της  Σ.Ε ,εγείρει αγωγές υποβάλλει μηνύσεις και ασκεί τακτικά  και ένδικα μέσα .Ανοίγει λογαριασμό κατάθεσης χρημάτων ,εάν και εφόσον απαιτηθεί, στην επωνυμία της Εταιρείας και τον κινεί ,με την συνυπογραφή  δύο ακόμα μελών ,οριζομένων από την Συντονιστική Επιτροπή .
Ο Γενικός Διαχειριστής   ή ο νόμιμος αναπληρωτής του , θέτων  την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία έναντι κάθε  τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου  όταν  ενεργεί  επ΄ονόματι και για λογαριασμό της εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό .
 Σε περίπτωση θανάτου του Γενικού Διαχειριστή   ή κήρυξής του σε δικαστική συμπαράσταση ή σε πτώχευση , την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνουν οι αναπληρωτές , συμπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω  από την εταιρική επωνυμία  .Σε περίπτωση κωλύματος και των αναπληρωτών ,την Διοίκηση και εκπροσώπηση αναλαμβάνουν συλλογικά  τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ,τα οποία υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλέξει νέα μέλη της ΣΕ  εντός έξη (6)μηνών το αργότερο .
 Σε  περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Γενικού Διαχειριστή  να ασκήσει τα καθήκοντά του αυτός αναπληρώνεται  από τους αναπληρωτές ενεργούντες  μαζί η χωριστά ,με έγγραφη εξουσιοδότηση  που τους χορηγείται ,με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
  Για τους σκοπούς εκπροσώπησης και  της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, Γενικός Διαχειριστής ορίζεται από τους συμβαλλόμενους εταίρους ο…………………………………………….του……………….,με αναπληρωτή Διαχειριστή…………………………………………………………..και θητεία αμφοτέρων τριών μηνών ,ο οποίος θα συγκαλέσει εντός ενός μηνός από την κατάθεση του παρόντος καταστατικού στις αρμόδιες Αρχές  , Γενική Συνέλευση των Εταίρων με σκοπό την εκλογή  Συντονιστικής Επιτροπής και Γενικού Διαχειριστή για την επόμενη τριετία ,σύμφωνα με το Καταστατικό .
  
 Αρθρο 5
 ΠΟΡΟΙ  -  ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Για  την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην εταιρία ετήσιες τακτικές και  έκτακτες  εισφορές ,   το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της εταιρίας προέρχονται από :
- Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας και ειδικότερα τα έξοδα ίδρυσης , μετακίνησης , λειτουργικά κλπ.
- Χορηγίες , δωρεές , κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων , ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις , δωρεές διεθνών οργανισμών , δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού που παρέχονται για τη στήριξη του σκοπού της .
- ΄Εσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές της και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της
- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά , εθνικά ή διεθνή προγράμματα.
- Κάθε  εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν  αντίκειται στους σκοπούς της  εταιρίας και τις  ισχύουσες νομικές διατάξεις .
Πάσης  φύσεως χορηγοί της εταιρίας , κληροδότες ή δωρητές περιουσιακών στοιχείων σ΄ αυτήν είναι  απαραίτητο να έχουν ευαισθητοποίηση στα κοινωνικά θέματα και να μην έχουν τιμωρηθεί από τα ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια για ατιμωτικά  αδικήματα .
Η  εταιρία  είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις της έναντι του Δημοσίου ή Τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους  κατά τον λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός .
 Τόσο κατά  τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρίας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της . Τα  τυχόν , πέραν των συνεισφορών των εταίρων καθαρά κεφάλαια της εταιρίας ή περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως διατίθενται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της  για την πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπού  αποκλειστικά .
 Η τύχη της περιουσίας της εταιρίας και διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ,σε συμφωνία  με τους σκοπούς της.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται  σε  500  Ευρώ που  καταβλήθηκαν ισόποσα από τους  ιδρυτές της. Το ίδιο ποσόν καταβάλλεται  από κάθε νεοεισερχόμενo εταίρο .
Η  Συντονιστική Επιτροπή  έχει δικαίωμα να αρνηθεί εισφορά εφόσον κρίνει ότι δεν δίνεται για τους σκοπούς ή δεν συμφωνεί με τις αρχές και θέσεις της εταιρίας.

Αρθρο 6
ΜΕΣΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΕΥΞΗ  ΤΩΝ  ΣΚΟΠΩΝ
Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία ιδρύει  παραρτήματα σε πόλεις της Ελλάδος και στην αλλοδαπή όπου κατοικούν Ελληνες,  με  τους ίδιους  όρους του παρόντος  Καταστατικού και που αποδέχονται την φιλοσοφία και το περιεχόμενο του καλέσματος των γιατρών της Αθήνας για τη συγκρότηση Πανεπιστημονικού Μετώπου. Η λειτουργία των Τμημάτων καθώς  και κάθε άλλη Οργανωτική λειτουργία  της εταιρείας, ρυθμίζεται  από Εσωτερικό  Κανονισμό που καταρτίζεται και ισχύει με απόφαση της  Σ.Ε.
Επίσης, η προώθηση των σκοπών γίνεται με με την εκπόνηση μελετών, οργάνωση ομιλιών, συνεδρίων, εκπομπών , έκδοση εντύπων  κλπ.
Αρθρο  7
Διοίκηση – Συμβουλευτικά όργανα
Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων
2. Η Συντονιστική Επιτροπή  
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι  τρία (3)  που ορίζονται απαραιτήτως  μετά από πρόταση της Γενικής Συνελεύσεως και κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που επιθυμούν να είναι ελεγκτικά μέλη,με ετήσια θητεία. Το καθήκον των εταίρων που είναι μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να ελέγχουν τον ετήσιο Ισολογισμό και τις εν γένει δραστηριότητες της εταιρείας και να αναφέρουν σχετικά στην Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει εν τέλει για οποιοδήποτε θέμα προκύψει μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής .

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση  των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά.
Συγκαλείται από τον Γενικό Διαχειριστή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του , δύο φορές το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και  οποτεδήποτε, έκτακτα ,αν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή του.
Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση . κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην πρόσκληση  που  είναι έγγραφη  και  μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ ,αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.  Πρόσκληση θεωρείται ότι  επιδόθηκε νόμιμα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ,ή με ανακοίνωση . Η Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα  τα ¾ του αριθμού των εταίρων  . Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Γενικού Διαχειριστή  προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.
Αν κάποιος εταίρος  απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις Τακτικής (ετήσιας) Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διαγραφεί  με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΕ που επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50+1).
 Στην Γενική Συνέλευση  μετέχουν  όλα τα μέλη της Εταιρείας .Δυνατότητα ψήφου έχουν μόνο τα Ιδρυτικά Μέλη και όσοι από τους νέους Εταίρους έχουν εγγραφεί πριν από έξη (6) τουλάχιστον μήνες  πριν από την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής.
 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με  απλή πλειοψηφία 50+1.  Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν στην  διάλυση της εταιρείας  απαιτείται απόφαση της ΓΣ με πλειοψηφία  ¾  και αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
 Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής
 Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.
Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
 Για τη λειτουργία της εταιρείας θα καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ.

Άρθρο 9
Γενικός Διαχειριστής
 Ο Γενικός Διαχειριστής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση ανά τριετία με πλειοψηφία 50 +1 των εταίρων σύμφωνα με το Καταστατικό.
Ο Γενικός Διαχειριστής  εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας σύμφωνα με Καταστατικό και τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης . Δύναται να υπογράψει και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα να χορηγεί αποδείξεις  στο πλαίσιο διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής . Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης είναι δυνατόν να εκπροσωπείται από τρίτο με έγγραφη εξουσιοδότηση του που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.
Ο Γενικός Διαχειριστής  θα λογοδοτεί κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
Ο Γενικός Διαχειριστής συγκαλεί  την  Συντονιστική Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση  , διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο ,σύμφωνα με  τον  εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 10
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής  και ανακαλείται με γραπτή καταγγελία από μέλος της Γ.Σ.μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .  Η Ελεγκτική Επιτροπή ορίζεται μετά από κλήρωση μεταξύ των  εταίρων που δεν είναι μέλη της ΣΕ στην πρώτη γενική Συνέλευση εκάστου έτους.
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και η σύνταξη  ετήσιας  έκθεσης για την οικονομική διαχείριση με τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που θα κοινοποιείται σ’ όλα τα μέλη της Γ.Σ. και στον Γενικό Διαχειριστή.
Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης αποφαίνεται πρακτικά η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

Άρθρο 11
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2013 . Η  εταιρία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο.

 Αρθρο  12
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ισολογισμός συντάσσεται απαραίτητα στο τέλος του ημερολογιακού έτους.  Κέρδη αν υπάρχουν δεν διανέμονται. Αποτελούν αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο επαυξάνουν κατ' έτος, διατιθέμενα αποκλειστικά  για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ο ετήσιος Ισολογισμός εγκρίνεται από την  πρώτη ,μετά την σύνταξή του ,ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση .

 Αρθρο 13
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΩΝ
Οι εταίροι δικαιούνται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρίας, να λαμβάνουν γνώση όλων των εργασιών της και της οικονομικής διαχείρισης,  να  προτείνουν στην Σ.Ε. ιδέες και σχέδια που αποβλέπουν στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας για την πρόοδο και ανάπτυξη της πατρίδας και  των Πολιτών σε όλους τους τομείς, Ουδείς εταίρος δικαιούται να πωλεί ή να μεταβιβάζει το εταιρικό του μερίδιο σε άλλον εταίρο αλλά αν θέλει να αποχωρήσει το αφήνει δωρεά στη εταιρεία.
Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους, οι δε κληρονόμοι του δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία της εταιρείας, ούτε δικαιούνται να απαιτήσουν την εισφορά του θανόντος .

Αρθρο 14
 ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
  Η καταγγελία της εταιρίας από οιονδήποτε εταίρο ακόμα και με επίκληση σπουδαίου λόγου δεν επιφέρει σε καμιά περίπτωση τη λύση της εταρείας , αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρία . Η  εταιρία υποχρεούται να καταβάλει στον εξερχόμενο εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του .
                                 
 Η εταιρία λύεται :
  Μετά την πάροδο του χρόνου  για τον οποίον συνεστήθη, εκτός εάν παραταθεί  με απόφαση  ¾ της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων που θα δημοσιευτεί νόμιμα.
 Εάν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της ή αυτός  κατέστη ανέφικτος  και εφόσον αυτό διαπιστωθεί με  ομόφωνη απόφαση των εταίρων, με απόφαση των  3 / 4  της Γενικής Συνέλευσης .
 Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Εκκαθαριστής της εταιρίας ορίζεται ο Γενικός Διαχειριστής  και εκπρόσωπός της κατά το χρόνο της λύσης της .
Η εκκαθάριση ενεργείται από ορκωτούς λογιστές που ορίζονται  από την Γενική Συνέλευση.  Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας , να προβεί στην είσπραξη τυχόν απαιτήσεων της εταιρίας και πληρωμή των πάσης φύσεως  υποχρεώσεών της  . Στη συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση . Το τυχόν απομένον ενεργητικό δεν θα μοιρασθεί στους εταίρους αλλά θα διατεθεί , σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  σε κοινωφελές Ίδρυμα ή άλλο μη κερδοσκοπικό Φορέα της ημεδαπής η αλλοδαπής δραστηριοποιούμενο στους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρίας σκοπούς ,ή σε σε  ορφανοτροφεία, γηροκομεία και υποτροφίες  αριστούχων αποφοίτων μαθητών για πανεπιστημιακές σπουδές ,σύμφωνα πάντα με τους σκοπούς της εταιρείας .
Η υπηρεσία του εκκαθαριστή είναι άμισθη , εκτός των πραγματικών δαπανών του για την περαίωση του έργου του .
         
Αρθρο 15
                                ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Η λειτουργία της εταιρίας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο .
Για  κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό ισχύουν  οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ( άρθρα 741 επ. )
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών .
Τροποποίηση του παρόντος γίνεται με  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα αποδεικνύεται από νέα έγγραφη συμφωνία, η οποία θα δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο .

Το παρόν καταστατικό , αφού συνετάγη , αναγνώστηκε  και έγινε ανεπιφύλακτα  αποδεκτό από τους συμβαλλομένους , υπεγράφη από αυτούς σε  δύο όμοια αντίτυπα , ενώ ένα αντίγραφο θα  κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ένα θα δημοσιευθεί  σύμφωνα με το νόμο στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών .                                                

Ακροτελεύτιο άρθρο16
Η  σφραγίδα της εταιρίας είναι κυκλική και φέρει στην περιφέρειά της την επωνυμία της « ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  » ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τούτων  συμφωνηθέντων υπογράφεται το παρόν από τους ιδρυτές σε δύο όμοια αντίτυπα .ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ           ΥΠΟΓΡΑΦΗ Αθηνών για εγγραφή στο Βιβλίο  Εταιριών .
 ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   ΙΔΡΥΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                       ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ                     ΥΠΟΓΡΑΦΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου