Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Εν ονόματι του Έθνους...(Εφ.ΑΥΓΗ 3-1-2014)

Εν ονόματι
του Έθνους...
Δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτονται σκάνδαλα δια-
σπάθισης δημοσίου χρήματος με χορό προμηθειών και πάρ-
τι δωροδοκιών. Oι νέες αποκαλύψεις όμως για τις μίζες των υ-
περεξοπλισμών φέρνουν στο φως τις αθέατες πλευρές της ε-
κτεταμένης διαφθοράς, που είχε περιβληθεί τον «ιερό μανδύα»
της εθνικής άμυνας. Η πίτα των εξοπλιστικών προγραμμάτων εί-
ναι μεγάλη. Επί σειρά ετών η Ελλάδα ήταν παγκοσμίως δεύτερη
χώρα στις αμυντικές δαπάνες (μετά τις ΗΠΑ) ως ποσοστό επί
του ΑΕΠ. Χορός δισ. διοχετεύθηκε στις τσέπες του «μπαρουτο-
καπνισμένου» συστήματος των πολυεθνικών των όπλων, πολι-
τικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων. Μόνο για τη διε-
ρευνόμενη περίοδο υπολογίζεται ότι οι μίζες ξεπερνούν τα 200
εκατ. ευρώ. Για να δικαιολογούνται στην κοινή γνώμη οι υπερε-
ξοπλισμοί, όταν μάλιστα το κοινωνικό κράτος παρέμενε καχε-
κτικό, οι εκάστοτε κυβερνήσεις ακολουθούσαν δημαγωγική - ε-
θνικιστική ρητορική, συναγωνιζόμενες εκείνη των γειτόνων μας.
Οι στρατιωτικοπολιτικές γραφειοκρατίες της περιοχής κλιμά-
κωναν φραστικά την αντιπαράθεση. Στα παιχνίδια πολέμου ό-
μως, λίγο απέχει ο Ψυχρός Πόλεμος λέξεων από τα εντοπισμένα
θερμά επεισόδια.
Όπως συνέβη και με το σκάνδαλο της Siemens, οι αποκαλύψεις
για τα όπλα είναι αποτέλεσμα ανοιχτής διαμάχης ανταγωνιστών
- πολυεθνικών, τώρα που η κρίση έχει απαξιώσει την ελληνική α-
γορά όπλων. Λύνουν τους λογαριασμούς τους ώστε να ξεκινή-
σουν τη νέα κούρσα εξοπλισμών, αλλού και εδώ, από νέα αφετηρία.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την έκβαση της δικαστικής έ-
ρευνας. Το σκάνδαλο Siemens στοιχειώνει μνήμες συγκάλυψης.
Πόσο μάλλον που το σκάνδαλο με τα όπλα είναι πίσω από το κα-
ταπέτασμα του ναού...
Αποτελεί, όμως, λαϊκή δημοκρατική απαίτηση να βρεθούν οι έ-
νοχοι και να τιμωρηθούν. Το υπερβολικό δημόσιο χρέος σε ση-
μαντικό βαθμό οφείλεται στην εκτόξευση των εξοπλισμών. Δεν
είναι λοιπόν μόνον λόγοι στοιχειώδους δικαιοσύνης για το πα-
ρελθόν. Αναζητείται νέα αφετηρία για το μέλλον, με τη θεσμο-
θέτηση νέων διαδικασιών και ελέγχων ώστε οι, ούτως ή άλλως,
μυστικοί δρόμοι των εξοπλισμών να καταστούν κατά το δυνατόν
διαφανέστεροι. Και η αναγκαία διασφάλιση της αμυντικής ικα-
νότητας της χώρας να ανταποκρίνεται προς τους γενικότερους
στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Το σκάνδαλο με τις πολεμικές μίζες επιβάλλει τον αναπροσα-
νατολισμό και την εκλογίκευση της ελληνικής εξωτερικής πολι-
τικής σε συνάρτηση και επηρεάζοντας πάντοτε τις διαθέσεις των
γειτόνων, στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι με βάση το δόγ-
μα της στρατιωτικοποίησης των διεθνών σχέσεων. Η Αριστερά ε-
γκαίρως είχε διατυπώσει την πρόταση της αμοιβαίας και ισόρροπης
μείωσης των εξοπλισμών. Η διαγραφόμενη κυβερνητική λύση με
κορμό την Αριστερά, μέσα στο τοπίο της κοινωνικής καταστρο-
φής, θα τεθεί μπροστά στο ιστορικό δίλημμα «Βούτυρο ή Τάνκς;».
Kαι πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει χωρίς να εκβιαστεί απο
τους χρυσοθήρες πολεμοκάπηλους του παγκόσμιου συστήματος
όπλων. Αυτό προϋποθέτει, εκτός των άλλων, αξιόπιστες, στα-
θερές και πολύπλευρες διεθνείς συμμαχίες. Και δείχνει την άλ-
λη διάσταση των οικονομικών ενώσεων, τη γεωπολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου