Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.
κ. ΜΙΧΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

Οι οικονομικές πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων της τελευταίας τριετίας οδήγησαν μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού σε κατάσταση μη επαρκών πόρων διαβίωσης. Οι οικονομικές αυτές επιλογές ήταν και είναι συνειδητές από τους κυβερνώντες εξυπηρετώντας αποκλειστικά τα συμφέροντα της τρόικας και των τραπεζών. Έτσι εξαθλίωσαν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά κυρίως εξαθλίωσαν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη των πολιτών. Πρέπει να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε ότι οι οικονομικές αυτές πολιτικές και επιλογές δεν ήταν μονόδρομος ούτε αναπόφευκτες. Ήταν ένα προγραμματισμένο σχέδιο των κυβερνώντων που ξεκίνησε ο ΓΑΠ και ολοκληρώνουν οι διάδοχοί του, προκειμένου να μπούμε στην προκρούστεια κλίνη του ΔΝΤ και συγκεκριμένα σε γερμανικό έλεγχο και εποπτεία. Και όλα αυτά να γίνονται την ίδια στιγμή που με κραυγή αγωνίας ο επιστημονικός χώρος της χώρας και του απόδημου ελληνισμού έχει δημοσιοποιήσει και γνωστοποιήσει ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις άρτιες και βιώσιμες για την έξοδο από την πρωτοφανή και πολύπλευρη κρίση που δημιούργησαν οι κυβερνώντες. Λύσεις για αυτοδύναμη ανάπτυξη με νομιμότητα που οδηγούν το λαό στην ευημερία και την πρόοδο με αξιοπρέπεια, με ειρήνη και κοινωνική συνοχή.
Όμως οι υπαίτιοι αυτής της καταστροφής προτίμησαν να λάβουν μέτρα που οδήγησαν στη στέρηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άλλων απαραίτητων αγαθών επιβίωσης και στη συστηματική πρόκληση μιας πληθυσμιακής οντότητας χωρίς επαρκείς πόρους διαβίωσης προκειμένου να νέμονται την εξουσία και να ικανοποιούν την απληστία των τοκογλύφων και των τραπεζιτών.
Με αυτούς τους τρόπους οι μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν παραβιάσει κατάφωρα και τις τρεις παρακάτω θεμελιώδεις Διεθνείς Συμβάσεις:
Α) Τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, που κυρώθηκε με το Νόμο 1136/1981 (ΦΕΚ Α 61), βάσει του άρθρου 28, παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος.
Β) Τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που κυρώθηκε με το Νόμο 1426/1984 (ΦΕΚ Α 32), βάσει του άρθρου 28, παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος.
Γ) Τον Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., που τον προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώθηκε στις 12/12/2007 στο Στρασβούργο.
Οι Διεθνείς αυτές Συμβάσεις έχουν κυρωθεί με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος και έχουν ισχύ υπερνομοθετικού νόμου. Δηλαδή είναι ισχυρότεροι παντός μνημονιακού νόμου, εφαρμοστικού νόμου ή και άλλου νομοθετικού κατασκευάσματος ή Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Οι Διεθνείς αυτές Συμβάσεις διαμορφώνουν το πλαίσιο των κρατικών υποχρεώσεων βάσει του οποίου πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές και ανώτεροι υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης των υγειονομικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τις υπερνομοθετικής ισχύος υποχρεώσεις τους ως κρατικά όργανα. Κύρια δε υποχρέωση αυτών μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων τους είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης.
Επειδή λοιπόν παραβίασαν και παραβιάζουν τις ανωτέρω Διεθνείς Συμβάσεις και έχουν δημιουργήσει πολλά θύματα λόγω εκτεταμένης νοσηρότητας και θνητότητας, και επειδή τα θύματα αυτά βάσει του Καταστατικού Χάρτη του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης αλλά και βάσει του άρθρου 3003/2002 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που έχει επικυρωθεί με το άρθρο 28 του Ελληνικού Συντάγματος, θεωρούνται και τιμωρούνται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Οι γιατροί όλης της χώρας ως δημόσιοι λειτουργοί και ως ιδιώτες λειτουργοί με το θεσμοθετημένο όργανό τους που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκτιμούν ότι έχουν συντελεστεί αξιόποινες πράξεις και τις καταγγέλλουν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένοι βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 2 και του άρθρου 40 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Πάραυτα δε θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία των πολιτών που είναι θύματα των μνημονιακών κυβερνήσεων λόγω έλλειψης κρατικών ιατροφαρμακευτικών φροντίδων
από :
1) τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες
2) τα δημοτολόγια των Δήμων
3) τα Αστυνομικά Τμήματα
4) τα αρχεία νοσοκομείων και κλινικών
5) τα αρχεία των ιδιωτών ιατρών και
6) τις οικογένειες των θυμάτων οι οποίες θα υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις ενώπιον των θεραπόντων ιατρών τους όπου θα περιγράφουν και θα αποδεικνύουν ότι έχουν περιέλθει σε κατάσταση μη επαρκών πόρων διαβίωσης.

Με εκτίμηση
Ανδρέας Γιαννουλόπουλος
Καρδιολόγος – Πνευμονολόγος
Επικεφαλής του Πανεπιστημονικού Μετώπου της Χώρας και του Απόδημου Ελληνισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου